1. Home 
 2. Onderwerpen 
 3. Transport 
 4. Luchtvaart 
 5. Geneeskundige centra 
 6. Ontwikkelingen

LuchtvaartOntwikkelingen

Inspectie verklaart 99 medische certificaten van vliegend personeel nietig

De ILT heeft in het belang van de vliegveiligheid 99 medische certificaten van vliegend personeel die zijn afgegeven door het European Aviation Medical Center (EAMC) nietig verklaard. Zie het persbericht dat op 16 juli 2015 daarover is uitgebracht. De personen om wie het gaat zijn individueel ingelicht. Wat moet u doen als het u betreft?

 • U mag op dit moment niet vliegen. U moet zich eerst laten herkeuren bij een luchtvaartgeneeskundig centrum of bij een luchtvaartgeneeskundig keuringsarts voordat u weer mag vliegen. Het overzicht van deze centra en artsen staat hier. De kosten van de keuring zijn voor eigen rekening.
 • Het nietig verklaarde medisch certificaat stuurt u per ommegaande aangetekend naar:
  Inspectie Leefomgeving en Transport
  t.a.v. medisch
  Postbus 575
  2130 AN Hoofddorp
  U geeft uw nietig verklaarde medisch certificaat dus niet aan het keuringscentrum waar u opnieuw wordt gekeurd en stuurt het ook niet terug naar EAMC.

Mocht u naar aanleiding van de nietigverklaring van uw medische certificaat vragen hebben dan kunt u bellen met 088 489 00 00.

Ook personen die gekeurd zijn bij het EAMC en zich afvragen of ze tot bovenstaande groep behoren, kunnen contact opnemen via dit nummer.