1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Koopvaardij
  5. Scheepsregistratie

KoopvaardijScheepsregistratie

Wanneer u bedrijfsmatig met een zeeschip onder de Nederlandse vlag wilt varen moet u beschikken over een zeebrief.

Wanneer het eigendom van het schip in Nederland ligt, doorloop dan de volgende stappen:

Ligt het eigendom van het schip in het buitenland dan kan registratie in het rompbevrachtingsregister plaatsvinden. Wilt u uw schip registreren in een rompbevrachtingsregister in het buitenland dan moet u een Bareboat-out verklaring aanvragen. Lees de toelichting en gebruik het Formulier: Aanvraag bareboat out verklaring.

Wijzigingen in eigendom en beheer moeten ook op het Continous Synopsis Record (CSR) aangebracht worden. U kunt een nieuw CSR aanvragen met het Formulier Aanvraag continous Synopsis Record. Let op: Voor een snelle registratie moet het formulier volledig, juist en leesbaar worden ingevuld. Ook de bijlagen moeten worden meegestuurd.

Vlaggenbrochure: The Netherlands, home to leading maritime companies

De Vlaggenbrochure The Netherlands, home to leading maritime companies bevat informatie over de voordelen voor zeeschepen van het voeren van de Nederlandse vlag. De vlaggenbrochure bevat tevens informatie over de internationale positie van Nederland als gateway voor Europa en over Nederlandse technologieën op het gebied van scheepsbouw, onderwijs en infrastructuur.

Voor meer informatie over het aanvragen van een zeebrief voor pleziervaartuigen zie: Pleziervaart | Documenten

Deze informatie staat ook in het Engels op deze website.

Meer informatie