1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Transport 
  4. Koopvaardij 
  5. Trainingsinstituten 
  6. Erkennen trainingen

KoopvaardijErkennen trainingen

Opleidingsinstituten hebben een erkenning nodig wanneer zij opleidingen geven die vallen onder de Erkenningsregeling Opleidingen Zeevaartbemanning.
Informatie over het aanvragen van een erkenning voor een maritieme opleiding staat onder Vereiste documenten.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor opleidingen die vallen onder de Erkenningsregeling Opleidingen Zeevaartbemanning. Het onderstaande overzicht Voorgeschreven opleidingen en trainingen op zeeschepen geeft aan welke opleidingen dat zijn. De ILT is verantwoordelijk voor het erkennen van en voor het toezicht op dit onderwijs.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het reguliere (zeevaart-)onderwijs. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs.

De beroepspraktijkvorming(stage) valt ook onder dit toezicht. Vanuit het Ministerie van IenM zijn er wel aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van simulators voor de beroepspraktijkvorming. Deze aanwijzingen vindt u onder het kopje Meer informatie onder aan deze pagina.

Erkenningscertificaat aanvragen

Voor alle trainingen, bestaande en nieuwe trainingen, geldt dat er een aanvraag ingediend moet worden. Voor sommige trainingen kan volstaan worden met een beperkte audit, voor sommige trainingen is een volledige audit nodig.
Elke in de regelgeving genoemde training wordt als op zichzelf staande training erkend. Er worden geen erkenningen op gecombineerde trainingen afgegeven.
Trainingen die reeds zijn erkend conform het gewijzigde STCW Verdrag hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen.
Voor referentie doeleinden is de minimale trainingsduur aangegeven. De ILT hanteert een maximale duur van 8 klokuren per dag.
In onderstaande 'Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaat' wordt onder het begrip erkenningscertificaten ook ‘Letters of Recognition’ bedoeld.

Erkennen trainingen en de Manilla wijzigingen

Hieronder vindt u een document waarin de ILT een toelichting geeft over erkende en te erkennen trainingen. Deze Informatie aan Trainingsinstituten nr. 1 (IaT nr. 1) bevat aanwijzingen voor bestaande en nieuwe trainingen en hoe deze zich verhouden tot de Manilla wijzigingen en de gewijzigde bemanningsregelgeving in de vorm van de Wet Zeevarenden.
IaT nr.2 en IaT nr.3 bevatten aanvullingen op IaT nr.1 en aanwijzingen en informatie die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van trainingen te verhogen.

Meer informatie