1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Koopvaardij
  5.   Trainingsinstituten
  6. Erkennen trainingen

KoopvaardijErkennen trainingen

Opleidingsinstituten hebben een erkenning nodig wanneer zij opleidingen geven die vallen onder de 'Erkenningsregeling Opleidingen Zeevaartbemanning'. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor opleidingen die vallen onder de 'Erkenningsregeling Opleidingen Zeevaartbemanning'. De ILT is verantwoordelijk voor het erkennen van, en het toezicht op, dit onderwijs. De door de ILT erkende trainingen bij Nederlandse trainingsinstituten zijn opgenomen in een overzicht

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het reguliere (zeevaart-)onderwijs. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. De beroepspraktijkvorming(stage) valt ook onder dit toezicht. Vanuit het Ministerie van IenM zijn er wel aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van simulators voor de beroepspraktijkvorming. Meer informatie over simulatortrainingen vindt u onderaan deze pagina.

Erkenningscertificaat aanvragen

Voor meer informatie over het aanvragen van een erkenning voor een maritieme opleiding, zie Trainingsinstituten | Vereiste documenten en de 'Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaten'.

'Informatie aan Trainingsinstituten' (IaT)

Een toelichting op het erkennen van trainingen is opgenomen in de 'Informatie aan Trainingsinstituten' (IaT). De IaT bestaat uit de volgende drie delen:

  • 'IaT nr. 1' richt zich met name op de gevolgen van de wijzigingen in het STCW Verdrag en de wijzigingen in de 'Wet zeevarenden'
  • 'IaT nr.2' bevat aanvullingen op  'IaT nr.1.' en informatie die gebruikt kan worden om de kwaliteit van trainingen verder te verhogen
  • 'IaT nr.3' bevatten aanvullingen op 'IaT nr.2.' en informatie die gebruikt kan worden om de kwaliteit van trainingen te onderhouden

Meer informatie