1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Koopvaardij
  5.   Trainingsinstituten
  6. Erkennen trainingen

KoopvaardijErkennen trainingen

Maritieme trainingen hebben een erkenning nodig indien zij in de Wet zeevarenden en onderliggende regelgeving aangemerkt zijn als ‘door Onze Minister (Minister IenM) te erkennen training. De wettelijke kaders van het erkennen van trainingen zijn opgenomen in de 'Erkenningsregeling Opleidingen Zeevaartbemanning'. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor trainingen die vallen onder de 'Erkenningsregeling Opleidingen Zeevaartbemanning'. De ILT is verantwoordelijk voor het erkennen van, en het toezicht op, deze trainingen. De door de ILT erkende trainingen bij Nederlandse trainingsinstituten zijn opgenomen in een overzicht. Dit overzicht vindt u onderaan deze pagina.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het reguliere zeevaartonderwijs. Het toezicht op dit onderwijs, inclusief beroepspraktijkvorming(stage), wordt uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. De beroepsvereisten, inclusief beroepspraktijkvorming(stage) en daarin gebruikte hulpmiddelen zoals simulatoren, worden in samenspraak tussen het Ministerie van IenM en Ministerie OCW vastgesteld. Meer informatie over het toezicht van de IvhO vindt u op de website van de Onderwijsinspectie, zie de link onderaan deze pagina.

Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het onderwijs voor het bedienen van radioapparatuur aan boord van zeeschepen. De uitvoer en toezicht voor het bedienen van radioapparatuur aan boord van zeeschepen valt onder Agentschap Telecom. Meer informatie vindt u op de website van Agentschap Telecom, zie de link onderaan deze pagina. 

Erkenning van een training aanvragen

Voor meer informatie over het aanvragen van een erkenning voor een maritieme training, zie Trainingsinstituten | Vereiste documenten en de 'Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaten'.

'Informatie aan Trainingsinstituten' (IaT)

Een toelichting op het erkennen van trainingen is opgenomen in de 'Informatie aan Trainingsinstituten' (IaT). De IaT bestaat uit de volgende drie delen:

  • 'IaT nr. 1' richt zich met name op de gevolgen van de wijzigingen in het STCW Verdrag en de wijzigingen in de 'Wet zeevarenden'
  • 'IaT nr.2' bevat aanvullingen op  'IaT nr.1.' en informatie die gebruikt kan worden om de kwaliteit van trainingen verder te verhogen
  • 'IaT nr.3' bevatten aanvullingen op 'IaT nr.2.' en informatie die gebruikt kan worden om de kwaliteit van trainingen te onderhouden

Meer informatie