1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Koopvaardij
  5.   Medische zaken
  6. Medische zaken (koopvaardij en visserij)

KoopvaardijMedische zaken (koopvaardij en visserij)

De veiligheid aan boord van schepen is mede afhankelijk van een bemanning die lichamelijk en geestelijk in staat is om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, ook in noodgevallen. Veiligheid en gezondheid zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om een veilige vaart te waarborgen is in de Nederlandse wet- en regelgeving voor de zeevaart vastgelegd dat bemanningsleden voor het verkrijgen van een vaarbewijs een medische keuring moeten ondergaan.

Op zee zijn bemanningsleden tijdens hun werk veelal verstoken van de gangbare toegang tot medische zorg aan wal. Om die reden is het verlenen van medische zorg aan boord een belangrijk aandachtsgebied. Training van bemanningsleden om medische zorg aan boord te verlenen, een goede medische uitrusting aan boord en telefonisch medisch advies van artsen van de Radio Medische Dienst dragen bij aan de kwaliteit van de medische zorg aan boord.

Over deze onderwerpen vindt u op deze site nadere informatie. Suggesties ter verbetering van deze site zijn welkom en kunt u richten aan mas@ilent.nl.

Zika-virus

Informatie over het Zikavirus wordt op onderstaande websites aangeboden:

De hierboven genoemde websites worden regelmatig geactualiseerd.

Adviezen voor zeevarenden zijn gelijk aan de adviezen voor andere personen die gebieden bezoeken waar het virus gesignaleerd is.