1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Koopvaardij
  5. Havenbeveiliging

KoopvaardijHavenbeveiliging

Deze informatie is bestemd voor gemeenten met havens die zeeschepen ontvangen. Zij moeten voldoen aan wet- en regelgeving voor havenbeveiliging.

Contactinformatie

Organisatie Contact
Ministerie I&M, DG Bereikbaarheid, Directie Maritieme Zaken Nl-focalpoint@minienm.nl
Inspectie Leefomgeving en Transport | Domein ScheepvaartMeld- en informatiecentrum | 088 489 00 00 | www.ilent.nl
Havengemeente Gemeente(n) waar de haven gelegen is
Politie/Regionale Eenheid Bij spoed 112, anders 0900-8844