1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Koopvaardij
  5. Formulieren koopvaardij

KoopvaardijFormulieren koopvaardij

Met de onderstaande formulieren kunt u certificaten, erkenningen, etc. aanvragen voor zeegaande schepen bij ILT/Scheepvaart, afdeling Vergunningen Zeevaart. Alle formulieren zijn beschikbaar in pdf-formaat. Let op: Voor andere noodzakelijke certificaten moet u contact opnemen met uw klassenbureau en de Recognized Organisation voor ISM/ISPS.

Engelse formulieren

Onze (aanvraag) formulieren zijn ook beschikbaar in het Engels.

Wegwijzer

De wegwijzer formulieren koopvaardij assisteert u bij het kiezen van de juiste formulieren voor bedrijfsmatige zeeschepen.
 

Registratie/vlagverlening

Bareboat-out verklaring
Formulier: Aanvraag bareboat out verklaring
Aanvraag, wijziging of verlenging nationaliteitsverklaring en/of zeebrief
Formulier: Aanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip
Aanmelden nieuwbouw of invlaggen
Formulier: Aanmelden nieuwbouw of invlaggen koopvaardijschip
Registratie pleziervaartuig
Formulier: Aanvraag registratie pleziervaartuigen
Inschrijving rompbevrachtingsregister en zeebrief
Formulier: Aanvraag inschrijving rompbevrachtingsregister en zeebrief koopvaardijschip

 

Certificaten

Aanvullende certificaten
Formulier: Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip
Gebruik dit formulier voor de eerste afgifte, vernieuwing of verlenging van:
- bemanningscertificaat (alleen eerste afgifte),
- condition assessment scheme,
- verklaring buitenvaargebied,
- Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC) - Part I
- overige certificaten
(Beoordeling) bemanningsplan
Formulier: Aanvraag beoordeling bemanningsplan zeeschip
(Civil) Liability certificaat
Formulier: Aanvraag Civil liability certificaat
Gebruik dit formulier voor de eerste afgifte, vernieuwing of verlenging van de volgende (civil) liability certificaten:
- civil liability for bunker oil pollution damage
- civil liability for oil pollution damage
- liability for passengers
- liability for the removal of wrecks
Aanvraag, wijziging of duplicaat Continious Synopsis Record (CSR), inclusief Form 2
Formulier: Aanvraag continuous synopsis record (CSR) inclusief Form 2
Continious Synopsis Record (CSR) Form 3
CSR Form 3 Registration of the amendments to the continuous synopsis record
'MLC Substantial Equivalencies and MLC Exemptions'
Form: Request MLC Substantial Equivalencies and MLC Exemptions
Dit formulier dient toegevoegd te worden bij de aanvraag voor de DMLC - Part I. Voor het aanvragen van de DMLC - Part I gebruikt u het formulier 'Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip'.
Vernieuwen of bestendigen van een certificaat
Formulier: Vernieuwen of bestendigen certificaten koopvaardijschip
Wijziging of duplicaat van een certificaat
Formulier: Aanvraag wijziging of duplicaat certificaat koopvaardijschip
Dit formulier kan ook gebruikt worden voor het opvragen van informatie over, door de ILT afgegeven, bemanningscertificaten en MLC-certificaten.

 

Erkenningen

Erkenning maritieme opleiding
Formulier: Aanvraag erkenning maritieme opleiding
Niet-scheepsgebonden erkenningen
Formulier: Aanvraag niet scheepsgebonden erkenningen
Gebruik dit formulier voor het aanvragen van niet-scheepsgebonden erkenningen zoals erkennen vlottenkeurstation, keuringsinstanties voor radio-inspecties, aanwijzen notified bodies en het verlenen van typekeuring voor uitrustingstukken.

 

Ontheffingen

HOI ontheffing (port waste exemption)
Formulier: Aanvraag HOI ontheffing
Ontheffing/dispensatie bemanning
Formulier: Aanvraag tijdelijke ontheffing bemanningssamenstelling

 

Voorbeeld-documenten voor verklaringen

Antifouling
Formulier: Verklaring anti fouling systeem
Communicatieverklaring
Formulier: Communicatieverklaring zeevaart

 

Overige

Artikel 2bis en/of buitengewone zeebrief
Formulier: Aanvraag vergunning op grond van artikel 2bis en/of buitengewone zeebrief
Aanmelden/wijzigen gegevens Company Security Officer (CSO)
Formulier: Aanmelden/Wijzigen gegevens company security officer (CSO)
Beschikking vervoer gevaarlijke stoffen
Formulier: Aanvraag beschikking vervoer gevaarlijke stoffen met een zeeschip