1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Koopvaardij
  5. Erkende organisaties

KoopvaardijErkende organisaties

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft diverse taken waarvoor ILT/Scheepvaart verantwoordelijk is, uitbesteed aan natuurlijke- of rechtspersonen, de zogenaamde erkende organisaties. Deze taken en het type organisaties zijn vastgelegd in de volgende wetsteksten:

  • Regeling erkende organisaties Schepenwet
  • Regeling keuringsinstanties Wet scheepsuitrusting
  • Regeling keuringsinstanties Wet pleziervaartuigen
  • Artikelen 109 t/m 111 van het Besluit zeevaartbemanning, handelsvaart en zeilvaart (keuringsartsen)
  • Regeling en Besluit erkende organisaties Schepenwet

Deze wetteksten staan op Overheid.nl

De erkende organisaties zijn:

De klassenbureaus zijn geautoriseerd voor de certificering van de Maritime Labour Convention en gemandateerd voor het uitgeven van certificaten. De ILT houdt toezicht op de klassenbureaus.
 

Meer informatie