1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Koopvaardij
  5. Caribisch Nederland

KoopvaardijCaribisch Nederland

Toezicht op zeeschepen in Caribisch Nederland

Zeeschepen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) staan onder toezicht van ILT-inspecteurs Handhaving Zeevaart CN. Het toezicht bestaat uitsluitend uit handhavende inspecties op Nederlandse en buitenlandse commerciële zeeschepen. De ILT verleent hier geen vergunningen voor zeeschepen.

Port State Control-inspecties

Op zeeschepen met een buitenlandse vlag voeren de ILT-inspecteurs Handhaving Zeevaart CN inspecties uit in de havens en op de ankerplaatsen van Caribisch Nederland. Tijdens deze inspecties wordt o.a. nagegaan of de schepen voldoen aan de eisen van de internationale conventies van bijvoorbeeld de IMO op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden.

Caribisch Nederland is lid van het Caribbean MoU on Port State Control, zodat Port State Control inspecties in alle deelnemende landen hetzelfde worden uitgevoerd. Het doel van Port State Control is het weren van substandaard schepen.

Flag State Control-inspecties

Op zeeschepen met de Nederlandse vlag wordt het toezicht in Caribisch Nederland volgens hetzelfde Inspectieprogramma Vlaggenstaattoezicht uitgevoerd als in Nederland. Zo vinden de selectie van schepen, de uitvoering van de inspecties en de interventies op dezelfde wijze plaats.

Lokale vaart

Voor commerciële zeeschepen die in Caribisch Nederland zijn geregistreerd zijn de eisen gemoderniseerd en aangepast aan de internationale ontwikkelingen in de Caribische handelszone. Deze nieuwe maritieme regelgeving staat op de website van Rijksdienst Caribisch Nederland.

Wetgeving: twee Caribische codes

Deze twee internationale Caribische Codes zijn van kracht:

Daarnaast zijn er voor schepen in de lokale vaart nabij of rond de eilanden, waarvoor de codes te streng worden geacht, aparte regels. Deze moeten voldoen aan bijlage 6 van de Regeling Veiligheid Zeeschepen (RVZ) dat van toepassing is op vaartuigen met een vaargebied zoals vermeld in artikel 41 b van de RVZ.

Contactgegevens

Netherlands Shipping Inspectorate Caribbean Region
(Bonaire, St. Eustatius and Saba)
Kaya Internashonal z/n | PO Box 357 | Kralendijk | Bonaire
Phone +599 715 8333
Phone after office hours +599 781 0209
E-mail: nsicn@RijksdienstCN.com

Meer informatie