1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Koopvaardij
  5.   Reders (onder Nederlandse vlag)
  6.   Vereiste documenten
  7. Tarieven

KoopvaardijTarieven

De tarieven voor de scheepvaart zijn vastgelegd in onderstaande wetgeving.

'Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet'

In de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet (Overheid.nl) staan tarieven van de certificering van zeeschepen op grond van de Schepenwet. De tarieven voor 2016 zijn verhoogd met een inflatiecorrectie van 1%.

'Regeling tarieven scheepvaart 2005'

In de Regeling tarieven scheepvaart 2005 (Overheid.nl) staan in hoofdstuk 2 en 3 de tarieven voor de zeevaart. De tarieven voor 2016 zijn verhoogd met een inflatiecorrectie van 1%.