1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Koopvaardij
  5.   Reders (onder Nederlandse vlag)
  6.   Vereiste documenten
  7. Tarieven

KoopvaardijTarieven

Tarieven certificaten Koopvaardij en Pleziervaart (tarief 1 januari 2016)

  Artikel 2 Bis (proefvaart)    234,-
  Bareboat Out    149,-
  Bareboat In: 
  -  Registratie Bareboat In 
  -  Bareboat uittreksel
  - Zeebrief Bareboat


 1.454,-
    130,-
    164,-

  Continous Synopsis Record  234,-
  Nationaliteitsverklaring Beroepsvaart  287,-
  Nationaliteitsverklaring Pleziervaart  173,-
  Meetbrieven  149,-
  Wijziging Meetbrief     52,-
  Verklaring Buitenvaargebied  234,-
  Zeebrieven  164,-
  Bunker Liability Certificaat  135,-
  Civil Liability Certificaat  135,-
  Passengers Liability Certificaat  133,-
  Wreck Removal Certificaat  270,-
  Bemanningsplan  294,-
  Bemanningscertificaat  234,-
  Scheepsdispensatie  234,-

HOI ontheffing: 
 
- Certificaat 
  - Onderzoek havenontvangst installatie

 
  234,- 
  227,-

  Duplicaat  160,-

 

'Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet'

In de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet (Overheid.nl) staan tarieven van de certificering van zeeschepen op grond van de Schepenwet. De tarieven voor 2016 zijn verhoogd met een inflatiecorrectie van 1%.

'Regeling tarieven scheepvaart 2005'

In de Regeling tarieven scheepvaart 2005 (Overheid.nl) staan in hoofdstuk 2 en 3 de tarieven voor de zeevaart. De tarieven voor 2016 zijn verhoogd met een inflatiecorrectie van 1%.