1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Koopvaardij
  5. Reders (onder Nederlandse vlag)

KoopvaardijReders (onder Nederlandse vlag)

De ILT controleert of de Nederlandse scheepvaart zich houdt aan (inter)nationale wet- en regelgeving.
Ook houden we toezicht op uitbestede taken aan klassenbureaus, zoals de afgifte van certificaten en de inspecties die daarvoor nodig zijn. Dit gebeurt middels systeemtoezicht.

De vormen van toezicht op Nederlandse schepen zijn:

  • Producttoezicht: Inspecties aan boord van Nederlandse schepen
  • Systeemtoezicht: Toezicht op kwaliteitssystemen van klassenbureaus
  • Certificering: Afgeven van sommige certificaten door de inspectie.  

De inspectie is bereikbaar via het Informatiecentrum telefoon 088 489 00 00 en voor spoed en noodgevallen ook buiten kantooruren.

Meer informatie