1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4. Binnenvaart

Binnenvaart

De Nederlandse binnenvaartvloot is de grootste van Europa: negenduizend vaartuigen waarvan iets meer dan de helft vrachtschepen. De ILT streeft naar maximale veiligheid op Nederlandse binnenwateren en ziet er daarom op toe dat wet- en regelgeving worden nageleefd. Zij richt zich daarbij op de binnenvaartonderneming, erkende classificatie- en expertisebureaus, bemanning van schepen en bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

ILT-Scheepvaart ISO-gecerticifeerd

De activiteiten van ILT/Scheepvaart zijn gecertificeerd volgens ISO 9001.

Meer informatie