Trainingsinstituten zeevaart

Erkennen trainingen

Maritieme trainingen hebben een erkenning nodig indien zij in de Wet zeevarenden en onderliggende regelgeving aangemerkt zijn als door de Minister Infrastructuur en Waterstaat te erkenen training. De wettelijke kaders van het erkennen van trainingen zijn opgenomen in de Erkenningsregeling Opleidingen Zeevaartbemanning'. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor trainingen die vallen onder de Erkenningsregeling Opleidingen Zeevaartbemanning. De ILT is verantwoordelijk voor het erkennen van, en het toezicht op, deze trainingen.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het reguliere zeevaartonderwijs. Het toezicht op dit onderwijs, inclusief beroepspraktijkvorming(stage), wordt uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. De beroepsvereisten, inclusief beroepspraktijkvorming(stage) en daarin gebruikte hulpmiddelen zoals simulatoren, worden in samenspraak tussen het Ministerie van IenW en Ministerie OCW vastgesteld. Meer informatie over het toezicht van de IvhO staat op de website van de Onderwijsinspectie.

Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het onderwijs voor het bedienen van radioapparatuur aan boord van zeeschepen. De uitvoer en toezicht voor het bedienen van radioapparatuur aan boord van zeeschepen valt onder Agentschap Telecom. Meer informatie staat op de website van Agentschap Telecom.

Erkenning van een training aanvragen

Meer informatie over het aanvragen van een erkenning voor een maritieme training, staat onder Aanvragen van een erkenning en in de Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaten.

Informatie aan Trainingsinstituten (IaT)

Een toelichting op het erkennen van trainingen is opgenomen in de Informatie aan Trainingsinstituten (IaT). De IaT bestaat uit de volgende drie delen, deze staan in NeRF: