ILT: Provincie Zeeland heeft milieutaken Thermphos niet volgens regels uitgevoerd

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vandaag een onderzoeksrapport gepubliceerd naar de vergunningverlening en het toezicht van de provincie Zeeland op Van Citters Beheer BV. Dat is het bedrijf dat de sanering uitvoert van de failliete fosforfabriek Thermphos in Vlissingen. Conclusie is dat de provincie op een aantal onderdelen haar milieutaken niet volgens de regels heeft uitgevoerd. Zo heeft zij toegestaan dat het saneringsbedrijf zijn veiligheidsrapport niet actualiseerde. Dit staat in het rapport ‘Interbestuurlijk Toezichtonderzoek Provincie Zeeland inzake Van Citters Beheer BV’ .  

De ILT heeft daarnaast vastgesteld dat de handhavingactiviteiten van de provincie niet steeds leidden tot het opheffen van de overtredingen. Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland hebben bijvoorbeeld wel toezichtmaatregelen getroffen na drie fosforbranden die eind 2015 en halverwege 2016 werden veroorzaakt door het ontbreken van preventief onderhoud. In juli 2017 bleek bij hercontrole dat het ontbreken van preventief onderhoud nog voortduurt.

Thermphos had als hoofdactiviteit de productie van fosfor en fosforzuur. Het bedrijf is in november 2012 failliet gegaan en is na het mislukken van een doorstart door curatoren stilgezet. In 2014 is opdracht gegeven tot sanering. Een deel van de toen aanwezige gevaarlijke stoffen zit nog steeds in de verschillende installaties en moet worden verwijderd. Door het havenbedrijf Zeeland Seaports is het bedrijf Van Citters Beheer BV opgericht dat de sanering van het failliete bedrijf uitvoert.

Groot risicobedrijf: veiligheidsrapport en vergunningverlening

Het gaat hier om een groot risicobedrijf dat is gebonden aan een strikt regime van regels, net als de betreffende overheid. Zo bepaalt het wettelijke Besluit Risicovolle Zware Ongevallen (BRZO) dat zogenoemde ‘hoge drempel’- bedrijven een Veiligheidsrapport moeten hebben. Het saneringsbedrijf Van Citters Beheer BV werkt momenteel op basis van het Veiligheidsrapport van productiebedrijf Thermphos. De ILT stelt dat de risico’s veranderd zijn en dat die opnieuw in kaart moeten worden gebracht, ook risico’s van bijvoorbeeld de sanering voor omwonenden van het bedrijf.

Het college van GS is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wabo (wet omgevingsrecht). Ook zijn GS coördinerend bevoegd gezag voor de uitvoering van de BRZO bij dit bedrijf. Het onderzoek is uitgevoerd door de ILT als onafhankelijk toezichthouder in het kader van het interbestuurlijk toezicht.

Opschrift Inspectie LenT op dienstkleding ILT
©ILT