ILT-onderzoek naar opdrachtgeverschap provincies

In 2015 hebben vier van de vijf provinciale rekenkamers een onderzoek uitgevoerd naar de opdrachtverstrekking door de provincies aan de BRZO-omgevingsdiensten. De Staatssecretaris heeft de ILT gevraagd onderzoek te doen op basis van de uitkomsten van de onderzoeken van de rekenkamers.