Realisatie van beleid

De Aw houdt in de gaten of corporaties plannen hebben die een onaanvaardbaar groot risico met zich brengen. Gedacht kan worden aan grootschalige investerings- of (ver)koopplannen die de draagkracht van de organisatie te boven gaan.

Dit soort risico’s moeten zoveel mogelijk worden beperkt, maar kunnen tegelijkertijd ook deze niet geheel worden uitgesloten. Aan ondernemen, het ontplooien van activiteiten zoals nieuwbouw, sloop, renovatie et cetera, zijn per definitie risico’s verbonden. Deze moeten echter goed beheerst worden. Doordat gemeenten, huurders en corporaties gezamenlijk productieafspraken maken en door een goede interne projectbeheersing en risicomangement, kunnen de risico’s worden verminderd.