Inefficiency en ondoelmatigheid

De Aw controleert of corporaties geen activiteiten uitvoeren die niet noodzakelijk zijn voor hun publieke taak. Ook ziet zij er op toe dat activiteiten van corporaties geen te hoge kosten met zich meebrengen.  Met andere woorden: of corporaties doelmatig en efficiënt werken.