Inspectieview

Inspectieview is een systeem voor toezichthouders dat informeert en signaleert.  (Rijks)inspectiediensten, omgevingsdiensten en andere organisaties binnen handhaving en toezicht kunnen met Inspectieview hun werk gerichter uitvoeren.