Taxameter

Per 1 januari 2016 is een erkende taxameter niet meer verplicht indien het voertuig aantoonbaar uitsluitend wordt gebruikt voor ritten waarbij voorafgaand aan de taxirit (bijvoorbeeld telefonisch, via website of app taxiondernemer), op kenbare en transparante wijze een vast tarief met de consument is overeengekomen.

In geval van de opstapmarkt (straattaxivervoer) blijft aanwezigheid, gebruik en periodieke keuring van een erkende taxameter verplicht. Een vast overeengekomen tarief blijft wel toegestaan, mits aanwezigheid, gebruik en keuring taxameter (taxameter kan op 'nul'-tarief meedraaien). Dit vaste tarief mag het maximumtarief overstijgen.

Ook is er een printer in de taxi verplicht aanwezig en is deze aan de taxameter gekoppeld. Het ritbewijs moet verplicht worden aangeboden aan de consument. Op dit ritbewijs wordt onder meer het P-nummer van de taxionderneming weergegeven. Met uitzondering van de opstapmarkt mag het ritbewijs langs elektronische weg kenbaar worden gemaakt aan de consument (bijvoorbeeld telefonisch, via website of app taxiondernemer).

Boetes

 • Afwezigheid taxameter: € 900,--;
 • Niet gebruiken taxameter (opstapmarkt): € 900,--;
 • Afwezigheid geldige taxameterkeuring: € 900,--.

Keuring en eisen taxameter

Eisen aan jaarlijkse keuring taxameter:

 • Een toegelaten model.
 • Jaarlijkse herkeuring.
 • Geldig keuringsbewijs in de taxi.

Het Nederlands Meetinstituut (NMi) verricht de keuring. Ook een door dit instituut gecertificeerd bedrijf kan dat. Gegevens in de taxameter kunnen na de keuring alleen worden veranderd door de verzegeling te verbreken. De chauffeur dient het keuringsbewijs bij een controle te kunnen overleggen.

Met de komst van de boordcomputer taxi kunt u bij enkele leveranciers ook kiezen voor een ingebouwde taxameter in uw boordcomputer. Neem hiervoor contact op met uw boordcomputerleverancier.

Keuringsbewijs

Op het keuringsbewijs van de taxameter staat o.a.: 

 • Datum van de keuring
 • Kenteken van de taxi
 • Maat van de banden
 • Apparaatconstante
 • Tellerstand 

Hoort bij