Taxameter

Een taxameter berekent de ritprijs voor taxivervoer via de opstapmarkt (straattaxivervoer). Aanwezigheid, gebruik en jaarlijkse keuring van een erkende taxameter zijn verplicht. In de taxi is ook een printer verplicht aanwezig en is deze aan de taxameter gekoppeld. Het ritbewijs moet verplicht worden aangeboden aan de consument. Op dit ritbewijs wordt onder meer het P-nummer van de taxionderneming weergegeven.

Naast een vaste ritprijs uit de taxameter is ook een overeengekomen ritprijs toegestaan (taxameter kan op 'nul'-tarief meedraaien). Deze overeengekomen prijs mag hoger zijn dan de prijs uit de taxameter.

De taxameter is niet verplicht als het voertuig aantoonbaar wordt gebruikt voor ritten, waarbij voorafgaand aan de taxirit (bijvoorbeeld telefonisch, via website of app taxiondernemer), op kenbare en transparante wijze een vaste prijs met de consument is overeengekomen.

Boetes

 • Afwezigheid taxameter: € 900,--;
 • Niet gebruiken taxameter (opstapmarkt): € 900,--;
 • Afwezigheid geldige taxameterkeuring: € 900,--.

Keuring en eisen taxameter

Eisen aan jaarlijkse keuring taxameter:

 • Een toegelaten model.
 • Jaarlijkse herkeuring.
 • Geldig keuringsbewijs in de taxi.

Het Nederlands Meetinstituut (NMi) verricht de keuring. Ook een door dit instituut gecertificeerd bedrijf kan dat. Gegevens in de taxameter kunnen na de keuring alleen worden veranderd door de verzegeling te verbreken. De chauffeur dient het keuringsbewijs bij een controle te kunnen overleggen.

Met de komst van de boordcomputer taxi kunt u bij enkele leveranciers ook kiezen voor een ingebouwde taxameter in uw boordcomputer. Neem hiervoor contact op met uw boordcomputerleverancier.

Keuringsbewijs

Op het keuringsbewijs van de taxameter staat o.a.: 

 • Datum van de keuring
 • Kenteken van de taxi
 • Maat van de banden
 • Apparaatconstante
 • Tellerstand