Taxameter

Een taxameter berekent de ritprijs voor taxivervoer via de opstapmarkt (straattaxivervoer). Aanwezigheid, gebruik en jaarlijkse keuring van een erkende taxameter zijn vereist. In de taxi moet ook een printer aanwezig zijn, die aan de taxameter is gekoppeld. Het ritbewijs moet automatisch worden gegenereerd en verplicht worden aangeboden aan de klant. Op dit ritbewijs staat onder meer het P-nummer van de taxionderneming.

Naast een ritprijs die is gebaseerd op het vaste tarief uit de taxameter is ook een overeengekomen ritprijs toegestaan (taxameter kan op 'nul'-tarief meedraaien). Deze overeengekomen prijs mag hoger zijn dan de prijs uit de taxameter.

De taxameter is niet verplicht als voorafgaand aan de taxirit (bijvoorbeeld telefonisch, via website of app taxiondernemer), op kenbare en transparante wijze een vaste prijs met de klant is overeengekomen.

Boetes

 • Afwezigheid taxameter: € 900,--;
 • Niet gebruiken taxameter (opstapmarkt): € 900,--;
 • Afwezigheid geldige taxameterkeuring: € 900,--.

Keuring en eisen taxameter

Eisen aan jaarlijkse keuring taxameter:

 • Een toegelaten model
 • Jaarlijkse herkeuring
 • Geldig keuringsbewijs in de taxi

Het Nederlands Meetinstituut (NMi) verricht de keuring. Ook een door dit instituut gecertificeerd bedrijf kan dat. Gegevens in de taxameter kunnen na de keuring alleen worden veranderd door de verzegeling te verbreken. De chauffeur moet het keuringsbewijs bij een controle kunnen laten zien.

Keuringsbewijs

Op het keuringsbewijs van de taxameter staat o.a.: 

 • Datum van de keuring
 • Kenteken van de taxi
 • Maat van de banden
 • Apparaatconstante
 • Tellerstand

Afhankelijk van de leverancier van uw boordcomputer kunt u ook kiezen voor een ingebouwde taxameter.