Wet- en regelgeving en vereiste documenten

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de veiligheid en een eerlijke concurrentie in het taxivervoer. Zij doet dit aan de hand van wettelijke regels die zijn opgesteld voor taxichauffeurs, -ondernemers en de taxi.

Regels voor taxivervoer

De regels voor taxivervoer zijn gebaseerd op:

  • Arbeidstijdenwet
  • Arbeidstijdenbesluit vervoer
  • Wet en Besluit personenvervoer 2000
     

Vereenvoudiging taxiregelgeving
Per januari 2016 zijn de regels voor taxichauffeurs eenvoudiger geworden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. Ook zijn de regels voor arbeids- en rusttijden in het taxivervoer versoepeld. De ILT en andere toezichthouders handhaven op onderstaande normen:

Chauffeurs en ondernemers
Normen rusttijden
Pauze 15 minuten aaneengesloten bij meer dan 5,5 uur arbeid
Dagelijkse rusttijd

10 uur aaneengesloten binnen 24 uur

In een periode van 14x24 uur mag dit maximaal 2x worden verkort naar 8 uur aaneengesloten

Wekelijkse rusttijd 72 uur in iedere periode van 14x24 uur,
dit kan worden gesplitst in blokken van minimaal 24 uur aaneengesloten
 

Vereiste documenten

Voor het uitoefenen van het vak van taxichauffeur zijn vereist:

  • het vakbekwaamheidsdiploma
  • de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  • de geneeskundige verklaring
  • een chauffeurskaart

Voor meer informatie kunt u terecht bij Kiwa Register.

Kijk ook eens op de website Taxiregels.nl