Tarieven luchtvaart

De Regeling tarieven luchtvaart omvat alle tarieven voor de werkzaamheden die de ILT/Luchtvaart verricht, zoals het verlenen, wijzigen en herafgeven van vergunningen, certificaten en het uitvoeren van de daarbij horende inspecties.

Deze werkzaamheden zijn verbonden aan de Wet luchtvaart, de Regeling Toezicht Luchtvaart, het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en het Besluit luchtwaardigheid.

Op de betaalverzoeken en facturen die u van de ILT ontvangt staan de bankgegevens vermeld.