Formulier: Melden gegevens hoofd- en hulpmotoren (groter dan 130 kW) vissersvaartuig - ILT.173.03

Met dit formulier geeft u de motorgegevens op van uw schip.