Wet- en regelgeving

Op veiligheidscertificaten en bedrijfsvergunningen is onderstaande wet- en regelgeving van toepassing. Indien mogelijk wordt hiernaar verwezen met een link naar Nederlandse wetgeving en Europse wetgeving, zodat u de meest actuele wet- en regelgeving tot uw beschikking heeft.

Door wetswijzigingen in het kader van het vierde spoorwegpakket wordt vanaf medio 2019 het veiligheidscertificaat vervangen door een “single safety certificate”. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de European Railway Agency.