Single-Safety-Certificate

Voorheen veiligheidscertificaat

Uw aanvraag voor een Single-Safety-Certificate moet u via de One-Stop-Shop indienen. In de applicatie kunt u uw documenten ter beoordeling klaarzetten. De European Railway Agency (ERA) heeft een Single Safety Certificate Guide gepubliceerd. Deze handleiding ondersteunt u bij het verkrijgen van een Single Safety Certificate.

Bedrijfsvergunning

Om een bedrijfsvergunning te verkrijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moet u een volledig ingevuld formulier Aanvraag bedrijfsvergunning spoorwegonderneming indienen. In de bijlage van de aanvraagformulieren vindt u ook de documenten aan die u daarbij moet aanleveren. Onder het kopje van de erkenning of de vergunning op de website vindt u de link naar het aanvraagformulier.

Factuur
Nadat uw aanvraag door middel van een quickscan als volledig is beoordeeld, ontvangt u een factuur. Het tarief dat van toepassing is op de behandeling van aanvragen voor een erkenning of vergunning staat vermeld in de regeling tarieven Spoorwegwet 2012.

Beslistermijn                                                      
Voor de behandeling van een aanvraag geldt een beslistermijn (die genoemd staat onder het kopje van de vergunning op de website). Daarna ontvangt u een positieve of negatieve beschikking. De beslistermijn wordt opgeschort (telling van weken stopgezet) in de periode tussen het verzenden van de factuur en het moment van de betaling. Het is in uw belang dat u uw aanvraag tijdig indient om de beschikking binnen te hebben op de voor u gewenste datum.

Beoordeling
Nadat de factuur betaald is, vindt een beoordeling van de aangeleverde stukken plaats. Enkele vergunningen worden achteraf gefactureerd. Mocht dit het geval zijn dan staat dat expliciet vermeld onder het kopje op de website van de vergunning.

Looptijd bedrijfsvergunning
Bedrijfsvergunningen worden in principe voor onbepaalde tijd afgegeven. Tussentijdse wijzigingen in een bedrijfsvergunning hebben geen invloed op de geldigheidsduur van deze documenten. In bijzondere gevallen kan worden besloten om een bedrijfsvergunning voor een kortere periode af te geven. 

Administratieve wijzigingen
Als u een administratieve wijziging wilt doorgeven die betrekking heeft op uw bedrijf dan kunt u hiervoor het formulier administratieve wijzigingen bedrijfsgebonden vergunningen rail invullen. Denk hierbij aan de wijziging van bedrijfsnaam, contactpersoon of vestigingsadres. De wijziging zal per te wijzigen product (vergunning, erkenning) gefactureerd worden.