Formulier: Aanvraag veiligheidscertificaat A en B spoorwegonderneming - ILT.122.08

Met dit formulier vraagt een spoorwegonderneming een veiligheidscertificaat A en/of B aan op grond van artikel 32, lid 1 van de Spoorwegwet. De aanvraag wordt getoetst aan de eisen van de Spoorwegwet en de EU-verordening 1158/2010.

Zie ook