Formulier: Aanvraag bedrijfsvergunning spoorwegonderneming - ILT.121.06

Met dit formulier vraagt u een bedrijfsvergunning aan op grond van artikel 28, lid 1 van de Spoorwegwet.

Zie ook