Aanvragen veiligheidscertificaat en bedrijfsvergunning

Voor de aanvraag van een veiligheidscertificaat of een bedrijfsvergunning kunt u als spoorwegonderneming terecht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Veiligheidscertificaat

Om een veiligheidscertificaat te krijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport moet u een volledig ingevuld formulier Aanvraag veiligheidscertificaat A en B spoorwegonderneming indienen. In de bijlage bij dit formulier vindt u ook gevraagde documenten aan die u moet aanleveren. Hieronder vindt u de link naar het aanvraagformulier.
Het tarief dat van toepassing is op het aangevraagde veiligheidscertificaat staat vermeld in artikel 6, 7, 20 en 21 van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012.

De beslistermijn van de aanvraag voor een veiligheidscertificaat is 4 maanden. Daarna ontvangt u een positieve of negatieve beschikking. 

Voor meer informatie, zie de toelichting generiek aanvraagproces en de samenwerking met handhaving Rail.

Bedrijfsvergunning

Om een bedrijfsvergunning te verkrijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport dient u een volledig ingevulde Aanvraag bedrijfsvergunning spoorwegonderneming in. In de bijlage van dit aanvraagformulier treft u ook de gevraagde documenten aan die u moet aanleveren. Hieronder vindt u de link naar het aanvraagformulier.
Het tarief dat van toepassing is op bedrijfsvergunningen staat in artikel 5 en 21 van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012

Voor de behandeling van de aanvraag voor een bedrijfsvergunning geldt een termijn van maximaal 13 weken. Binnen die termijn ontvangt u een positieve of negatieve beschikking.

Op de website staat het generieke aanvraagproces en de samenwerking met handhaving Rail toegelicht.

Gewijzigd proces vergunningaanvraag voor spoorwegondernemingen

Op 16 juni 2019 wordt het Vierde Spoorwegpakket ingevoerd. Dit is een pakket van Europese wetgevingsmaatregelen dat beoogt bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit, de concurrentiekracht en de efficiëntie van de Europese spoorwegsector. Als gevolg hiervan verandert het proces van het aanvragen van een vergunning. En kunt u veiligheidscertificaten en voertuig (type) toelatingen aanvragen via de webapplicatie 'One-Stop-Shop' (OSS).

Voordelen voor u als spoorwegonderneming

• Minder kosten en administratieve lasten als uw onderneming in meer dan 1 land actief is.
• Continue inzicht in de status van uw aanvraag via de webapplicatie OSS.
• De beoordeling van het EU-deel van een vergunning of certificaat is in heel Europa geldig, en hoeft niet opnieuw te worden beoordeeld.

One-Stop-Shop

U vraagt een vergunning of certificaat, op een van onderstaande thema’s, bij de 'One-Stop-Shop' aan:

  • Veiligheidscertificaten
    • Vanaf heden moet u aanvragen voor veiligheidscertificaten via de One-Stop-Shop indienen. In de applicatie kunt u uw documenten ter beoordeling klaarzetten. Let op: de daadwerkelijke aanvraag kan pas op 16 juni 2019 worden gedaan. De ERA heeft een Single Safety Certificate Guide gepubliceerd. Deze guide ondersteunt u bij het verkrijgen van een Single Safety Certificate
  • Toelating (type)spoorvoertuigen
  • ERTMS aanbestedingen

Deze webapplicatie wordt aangeboden door het Europees Spoorweg Agentschap (ERA). Vanaf 16 juni 2019 worden vergunningen en certificaten (mits internationaal) door het ERA verstrekt. Doet u een aanvraag voor een vergunning of certificaat zonder grensoverschrijdende activiteiten, dan neemt de ILT deze aanvraag in behandeling. Als nationaal opererende onderneming kunt u in de OSS aangeven of u de ERA of ILT als behandelaar wenst. Kiest u voor de ILT als behandelaar, dan ligt de volledige verantwoordelijkheid bij de ILT.

Verandering in rollen ILT en ERA

ERA wordt verantwoordelijk voor het EU-deel van de aanvragen voor vergunning en erkenning. De ILT blijft verantwoordelijk voor de nationale component van de aanvragen. Verder blijft de ILT toezichthouder op ondernemingen en voertuigen. De komende maanden speelt de ILT nog een rol bij de Europese certificering en (type) toelating van treinen zodra deze in meerdere landen gaan rijden. Vanaf 16 juni 2019 gaan deze taken volledig over naar het ERA. Een totaaloverzicht van de gewijzigde wetgeving vindt u op de website van het ERA.

Wijziging van Spoorwegwet

Het Vierde Spoorwegpakket brengt wijzigingen in de regelgeving met zich mee. Naast de vernieuwde richtlijnen en verordeningen, wijzigt ook de Spoorwegwet. De nieuwe Spoorwegwet wordt tegelijk met de invoering van het Vierde Spoorwegpakket van kracht, namelijk op 16 juni 2019. De nieuwe Spoorwegwet bevat verschillende aangepaste regels voor spoorwegondernemingen. Deze nieuwe wet wordt gepubliceerd op Overheid.nl Tot die tijd kunt u, via deze website, kennisnemen van bijvoorbeeld wetsvoorstel (TK 34 914, nr. 2) en de memorie van toelichting (TK 34 914, nr. 3).

Meer informatie

Het ERA biedt op haar website een uitgebreide lijst met de meest gestelde vragen en antwoorden. Neemt u voor overige vragen of aanvullende informatie contact op met de ILT.