Voorbereiden registratie in NVR

Fabrikanten en houders van spoorvoertuigen kunnen in Nederland hun voertuigen registreren. Registratie van spoorvoertuigen van partijen die in Nederland zijn gevestigd, doen daarvoor een vraag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De voertuigen komen in het Nationaal Voertuigregister (NVR). Bereid deze registratie goed voor.

Identificatie van spoorvoertuigen

Voor identificatie van een spoorvoertuig staat in het NVR een 12-cijferig voertuignummer gebaseerd op de Technical Specifications for Interoperability- Operations (TSI OPE). Dit voertuignummer kunt u van tevoren bij de ILT reserveren. Reservering is niet verplicht maar u kunt dan een voor u gewenst nummer aanvragen als dit nummer nog vrij is.

Doet u meteen een aanvraag voor voertuigregistratie? Dan zet u in de aanvraag het gewenste registratienummer.

Serie goederenwagons registreren

Wilt u als fabrikant nummers reserveren voor een serie goederenwagons? Dan kunt u een reeks gewenste nummers en de lettercodes van het ontwerp van de wagen aan de ILT doorgeven. U stuurt uw aanvraag naar aanvraag@ilent.nl. Als u voor uw ontwerp een nieuwe lettercode nodig heeft, dan loopt dit via de ERA. De reservering kan dan enige tijd duren.

Wilt u op een voertuigvergunning een voertuignummer noteren? Dan moet de nummerreservering zijn afgerond voordat u de aanvraag in de one-stop-shop (OSS) van de European Railway Agency (ERA) doet.

Aanvraag voertuigregistratie

Een voertuighouder kan een voertuigregistratie aanvragen via het formulier Aanvraag beschikking registratie spoorvoertuigen. U vindt onderaan het formulier een lijst van documenten die u meestuurt. U stuurt het formulier en de documenten naar aanvraag@ilent.nl.

Let op: Op het aanvraagformulier staan de schorsingscodes 10 en 20. Deze codes kunt u sinds 16 juni 2021 niet meer aanvragen. Daarnaast ontbreken op het formulier de codes 12, 21 en 22.  De ILT past het formulier binnenkort aan. Wilt u een voertuig schorsen? Geef dan bij uw aanvraag aan welke schorsingscode u wilt gebruiken volgens het NVR besluit 2018/1614.

Gecombineerde aanvraag

Fabrikant en voertuighouder kunnen gelijktijdig de aanvraag voor de voertuigvergunning en inschrijving van de registratie starten. Dat levert tijdwinst op voor de aanvrager. U hoeft dan niet eerst te wachten op een voertuigvergunning voor u de aanvraag voor registratie doet. Deze processen worden voor een deel tegelijkertijd uitgevoerd. In het Richtsnoer voertuigtoelating vindt u de volgorde van de handelingen.

Inloggen in NVR en ECVVR

Wilt u inzage in de registratie van spoorvoertuigen in het Nationaal Voertuigregister (NVR)? Maak dan een inlogaccount aan. U kunt ook kijken in de Europese 'zoekmachine' van de NVR's van de EU-lidstaten, het European Centralised Virtual Vehicle Register (ECVVR). Een voertuighouder kan met 1 zoekopdracht in het ECVVR de geregistreerde voertuigen in verschillende EU-lidstaten vinden.

Stuur uw inlogverzoek naar rsv@ilent.nl. Vermeld de naam van uw bedrijf en de gewenste rol. Bijvoorbeeld eigenaar, houder, ECM, spoorwegonderneming. U vindt alle rollen terug in het NVR-besluit (EU) 2018/1614.