Overstappen van NVR naar EVR

De invoering van het Europees voertuigregister (EVR) is vertraagd. De ILT informeert u via haar website over de voortgang. Voorlopig kunt u het Nationaal voertuigregister (NVR) en het European Centralised Virtual Vehicle Register (ECVVR) blijven gebruiken zoals u gewend bent. De gebruikers van het NVR in Nederland worden in de loop van de tijd geïnformeerd over de transitie van het NVR naar het EVR.

Voorbereidingen door ERA

Voor het EVR is de ERA voorbereidingen aan het treffen, samen met de registrerende instanties in de EU-lidstaten. De ERA heeft de nieuwe Europese database getest en samen met een speciale groep is een leidraad geschreven. U kunt deze leidraad downloaden van de EVR-website. Registratie van voertuigen met landencode 84 blijft de ILT doen. De EU-lidstaten zijn voor de voertuigen met hun landcode verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en de integriteit van de voertuiggegevens in het EVR.

Overzetten van NVR’s naar Europees register

Deze overzetting van het Nationaal Voertuigregister (NVR) staat beschreven in het Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1614. Het Europees voertuigregister is het centrale register voor de Europese lidstaten. Nu staan de voertuigen nog in meerdere NVR’s en beheert iedere EU-lidstaat het eigen nationale voertuigregister.

In het EVR is zoeken naar voertuigen verbeterd en is de trefzekerheid groter. Dubbele registratie van eenzelfde voertuig in meerdere voertuigregisters is niet meer mogelijk. Komt het voertuig uit een niet-Europees land en staat het in het EVR, dan komt het voertuig maar 1 keer voor.

Gebruikers van het EVR

De gebruikers van het EVR zijn dezelfde als voor het NVR. Het gaat om nationale veiligheidsinstanties, onderzoeksinstituten en regelgevende organisaties, de ERA, spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders, eigenaars, voertuighouders en entities in charge of maintenance (ECM’s).

Er zijn twee veranderingen voor gebruikers: aanvragers van een voertuigvergunning (meestal fabrikanten) kunnen straks een voertuignummer reserveren, en de rol van vlootbeheerder in het EVR is een andere dan in het NVR.

Gebruik EVR door voertuighouder

Het EVR lijkt op de bestaande nationale registers. In het Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1614 staat welke informatie wordt geregistreerd, zoals informatie over architectuur, voertuigsamenstelling, gebruikersbeheer en andere gegevens. Het doel van registratie in het EVR is dezelfde als in de NVR’s en het ECVVR:

  • Controle van correcte registratie van een voertuig en van de status van de registratie.
  • Informatie opvragen over vergunningen voor het in de handel brengen van een voertuig, met de vergunningverlenende entiteit, gebruiksgebied, gebruiksvoorwaarden en andere beperkingen.
  • Verwijzing opvragen naar het vergunde type van het voertuig.
  • Identificatie van houder, eigenaar of ECM.

Aanvragen voertuigregistratie in het EVR