Gebruik NVR door voertuighouder

Elk spoorvoertuig dat over het hoofdspoor rijdt, staat in een Nationaal Voertuig Register (NVR). In het NVR staan verschillende gegevens, waar gebruikers met toegang in kunnen kijken. In Europa zijn afspraken gemaakt over registratie van spoorvoertuigen en elke EU-lidstaat heeft een nationaal voertuigregister.

Aanvragen voertuighouderkenmerk

De voertuighouder vraagt registratie in het NVR aan. Bij overdracht van houderschap ondertekenen beide partijen het registratieformulier. Ieder voertuig krijgt een uniek voertuignummer in het register. In het NVR staan geen gegevens over hypotheken op of leningen voor spoorvoertuigen.

Elk spoorvoertuig heeft een eigenaar en elk spoorvoertuig heeft een houder. In de Spoorwegwet staan geen eisen voor de eigenaar. De houder heeft wel rechten en plichten. De naam van de houder staat op het voertuig. Het voertuigkenmerk (VKM) staat op ieder spoorvoertuig van de houder. U vraagt dit aan bij de European Railway Agency (ERA) via de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag voertuighouderkenmerk.

Verplichte registratie in NVR

Registratie in het NVR is verplicht voor spoorvoertuigen die over hoofdspoorwegen rijden. Ieder spoorvoertuig heeft een vergunning nodig. U kunt ook een inzetcertificaat of machtiging tot ingebruikname, een (aanvullende) vergunning voor indienststelling (A)(VVI) voor een type, of een oudere vorm van toestemming voor indienststelling voor de registratie gebruiken. Voor de registratie  betaalt u een vergoeding aan de ILT.

Heeft u een ontheffing of tijdelijke vergunning, bijvoorbeeld voor eenmalig vervoer binnen Nederland of voor tijdelijke werkzaamheden? Dan is registratie in het NVR niet nodig. Ook als u een ontheffing heeft op het verbod voor rijden zonder geldige voertuigvergunning is registratie niet verplicht.

Registratie wijzigingen

U kunt een wijziging van uw registratie in het NVR van Nederland aanvragen voor de volgende onderdelen:

 • Vergunning voor typegoedkeuring en verwijzing naar ERATV
 • Voertuigvergunning
 • Houder
 • ECM
 • Eigenaar
 • Inzetgebied
 • Verwijzingen naar verklaringen

De voertuighouder is verplicht om alle gegevens in het NVR actueel te houden. Voor oudere voertuigen zijn een aantal velden niet verplicht. Zie hiervoor het NVR besluit 2018/1614.

Spoorvoertuigen schorsen of uitschrijven

Er kunnen meerdere redenen zijn om voertuigen te schorsen of uit te schrijven. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

 • Wanneer een voertuig een langere periode niet rijdt, moet u de registratie aanpassen. Hiervoor gebruikt u codes 11 tot en met 14. De inschrijving blijft hierbij ongewijzigd, maar het voertuig is dan geschorst en niet vindbaar voor spoorwegondernemingen. De spoorwegonderneming beschouwt het voertuig als niet-geregistreerd. Om een geschorst voertuig toch over te brengen, vraagt u een ontheffing aan.
   
 • Heeft u het voertuig technisch gewijzigd en leidde dit tot afgifte van een nieuwe vergunning voor type goedkeur en voertuigvergunning? Dan moet u op basis van het NVR besluit 2018/1614 bepalen of het voertuig onder het huidige voertuignummer moet worden uitgeschreven met code 21. Vervolgens vult u een tweede aanvraagformulier in om het voertuig met een nieuw voertuignummer in te schrijven met code 00.
   
 • Gaat het voertuig niet meer in Nederland rijden, maar nog wel in een andere EU-lidstaat? Schrijf het voertuig dan eerst in bij het nieuwe land. Haal daarna het voertuig uit het NVR van Nederland met code 22.
   
 • Wordt het voertuig niet meer ingezet op het hoofdspoor of wordt het gesloopt? Dan moet u het voertuig uitschrijven. Hiervoor gebruikt u codes 30 tot en met 34.

Zie voor een overzicht van de huidige codes aanhangsel 3 van het NVR besluit 2018/1614. Voertuignummers die eenmaal op codes 20 tot en met 34 staan, zijn in de praktijk uitgeschreven. Eenmaal uitgeschreven kunnen de voertuigen niet meer worden teruggezet naar code 00. Dan wordt het voertuig eerst van een nieuw Europees voertuignummer voorzien.

Technisch profiel van spoorvoertuigen

In het veiligheidsmanagementsysteem staat hoe het technische profiel (configuratie) van het spoorvoertuig eruitziet. Bijvoorbeeld welke software voor remmen aan boord van een trein is, of hoe de deuren open- en dichtgaan, uit welke onderdelen de trein bestaat, tekeningen en technische documentatie. De voertuighouder gebruikt voor het profiel technische informatie die in het dossier van de vergunning staat.

Zoeken naar spoorvoertuigen

Enkele Europese landen die niet in de Europese Unie zitten, hebben een eigen nationaal voertuigregister. Het gaat om Noorwegen, Zwitserland, Rusland en Turkije.

Om in alle Europese registers te zoeken, is de online zoekmachine European Centralised Virtual Vehicle Register (ECVVR) ingericht. In het ECVVR kunt u zoeken in de registers van samenwerkende landen.

Het streven is dat in juni 2022 de Nationale Voertuigregisters worden omgezet naar één centraal Europees Voertuig Register (EVR). De nationale registers zijn dan samengevoegd in een database bij de European Railway Agency (ERA). Voor registratie kunt u dan nog steeds terecht bij de ILT. Ook de landencodes blijven staan.