Typehouders voertuigtypen in ERATV

In het European Register of Authorised Types of Vehicle (ERATV) staan alle voertuigtypes met een typegoedkeuring, die kortgeleden zijn afgegeven. Bij ieder voertuigtype met een typegoedkeuring moet ook de typehouder geregistreerd staan.  Ook van oudere voertuigen die een aanpassing ondergaan, komt het type in ERATV te staan.

Partijen die als houder van de voertuigtypegoedkeuring in het register staan, zijn fabrikanten, spoorwegondernemingen, voertuighouders en andere bedrijven voor verbetering en vernieuwing van technische ontwerpen. Deze houder is verantwoordelijk voor het profielbeheer (configuratie) van het type. Ook bewaakt hij de geldigheid van de typegoedkeuring.

Voertuigtype en typehouder

Elk goedgekeurd voertuigtype met een vergunning heeft een typehouder. Voertuigtypes die een voertuigvergunning hebben van ná 16 juni 2019 zijn automatisch op de juiste manier in ERATV geregistreerd. Dat is het gevolg van werken met het Vierde Spoorwegpakket. Zo is voor deze voertuigtypes ook de typehouder geregistreerd.

Voor voertuigen van vóór 16 juni 2019 moet soms nog bepaald of vastgelegd worden welke partij de typehouder is. In de Europese Richtlijn 2016/797 staat wat er in het register moet staan. De verantwoordelijkheden van de houder van de typegoedkeuring staan in artikel 5 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545.

Verantwoordelijkheid van typehouder

Sinds de invoering van het 4e Spoorwegpakket kennen de typehouders meer vrijheid. Ze kunnen meer zelf bepalen wanneer, bij aanpassingen van het type, een nieuwe vergunning nodig is. Meer vrijheid betekent ook meer verantwoordelijkheid.

De typehouder is niet alleen verantwoordelijk voor het profielbeheer van het voertuigtype. Ook de aanvraag van het voertuigtype en bewaken van de geldigheid van de typegoedkeuring ligt bij de typehouder. De typehouder geeft aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wijzigingen in de geldigheid van de typegoedkeuring door.

Type registreren door typehouder

Heeft u een typegoedkeuring of eerdere toelating voor een voertuigtype van de ILT gekregen die nog niet in ERATV staat? Dan kunt als typehouder alsnog het type laten registreren. Gebruik hier het formulier Aanvraag inschrijving ERATV.

Let op dat u bij het invullen van het aanvraagformulier de lijst met werkwijzen voor gecodeerde en niet-gecodeerde beperkingen toepast.