Op de markt brengen

Voordat een spoorvoertuig op de markt komt, moet het een vergunning hebben. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de European Railway Agency (ERA) behandelen de vergunningaanvragen. De ERA heeft hiervoor de one-stop-shop (OSS) ingericht.

Vergunde voertuigtypen komen in het register European Register of Authorised Types of Vehicles (ERATV) als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Meer informatie over leest u bij Typehouders voertuigtypen in ERATV. De ILT behandelt ook aanvragen voor ontheffingen voor voertuigvergunningen. Daarover meer op Ingebruikname en exploitatie.

Typegoedkeuringen en voertuigvergunningen

Elk spoorvoertuig heeft op het Nederlandse hoofdspoor een voertuigvergunning nodig. Voor zo’n nieuw spoorvoertuig dient de fabrikant een aanvraag met casus “first authorisation” in bij de one-stop-shop OSS. Daarbij geeft de fabrikant aan of hij het ontwerp (meteen of later) wil laten vergunnen en/of een spoorvoertuig op de markt wil brengen (Authorisation for placing on the market (APOM)).

Een typegoedkeuring (type authorisation) is een vergunning voor de bouw van voertuigen van dat specifieke type. De eerste fabrikant die het ontwerp van een nieuw type laat vergunnen, is de typehouder van die vergunning.

Aanvraagproces en kosten

Wanneer u een aanvraag indient bij de ILT via de OSS, ontvangt u een factuur volgens de Regeling tarieven Spoorwegwet van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wanneer u een aanvraag indient bij de ERA via de OSS, is de Implementing act on fees and charges 2018/764 met aanvulling 2021/1903 van toepassing. Wanneer de ILT de nationale beoordeling doet van een aanvraag bij de ERA, brengt de ILT de gemaakte uren bij u in rekening via de ERA. Het uurtarief voor 2022 is € 129. Dit is het gebruikelijke uurtarief van de ILT zoals is vastgesteld in de  Regeling tarieven Spoorwegwet.  

Meer informatie over het aanvraagproces en de kosten rondom typegoedkeuringen en voertuigvergunningen vindt u in de onderstaande wet- en regelgeving:

Het Richtsnoer voor voertuigtoelating ligt een aantal processtappen toe. Dit richtsnoer is een aanvulling op de wet- en regelgeving en de website van de ILT.