Op de markt brengen

Voordat een spoorvoertuig op de markt komt, moet het een vergunning hebben. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de European Railway Agency (ERA) behandelen de vergunningaanvragen. De ERA heeft hiervoor de one-stop-shop (OSS) ingericht.

Vergunde voertuigtypen komen in het register European Register of Authorised Types of Vehicles (ERATV) als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Meer informatie over leest u bij Typehouders voertuigtypen in ERATV. De ILT behandelt ook aanvragen voor ontheffingen voor voertuigvergunningen. Daarover meer op Ingebruikname en exploitatie.

Typegoedkeuringen en voertuigvergunningen

Elk spoorvoertuig heeft op het Nederlandse hoofdspoor een voertuigvergunning nodig. Voor zo’n nieuw spoorvoertuig dient de fabrikant een aanvraag met casus “first authorisation” in bij de one-stop-shop OSS. Daarbij geeft de fabrikant aan of hij het ontwerp (meteen of later) wil laten vergunnen en/of een spoorvoertuig op de markt wil brengen (Authorisation for placing on the market (APOM)).

Een typegoedkeuring (type authorisation) is een vergunning voor de bouw van voertuigen van dat specifieke type. De eerste fabrikant die het ontwerp van een nieuw type laat vergunnen, is de typehouder van die vergunning.

Voorwaarden

Een aantal zaken moet geregeld zijn voor de aanvraag van een typegoedkeuring en/of voertuigvergunning. Er is een prototype gebouwd, het type examination certificate moet zijn opgesteld door een NoBo (geregistreerd in Nando) en de gebruiksbeperkingen zijn volgens de afgesproken schrijfwijze opgesteld. Een eventuele ontheffing op een technische specificatie moet zijn verleend via een Aanvraag ontheffing TSI’s railinfra en spoorvoertuigen of een Aanvraag ontheffing toepassing nationale voorschriften.

In de OSS aanvraag moet een identificatie van het spoorvoertuig worden vermeld. Dit kan het serienummer van het spoorvoertuig zijn. U mag ook een uniek Europees Voertuig Nummer reserveren bij een Nationaal Voertuig Register van het geplande gebruiksgebied van het spoorvoertuig. Dan kunt u dit nummer vermelden in de OSS aanvraag. Hierover vind u meer informatie bij Voertuigregistratie.

U vraagt de voertuigvergunning en typegoedkeuring via de OSS van de ERA, behandelaar is de ILT of de ERA.

Op de voertuigvergunning staat niet wie de eigenaar of voertuighouder is en wie de entity in charge of maintenance (ECM) is voor het voertuig. Voor Nederland staan deze gegevens in het NVR.

Meer details over typegoedkeuringen en voertuigvergunningen staan in de Spoorwegwet en in de EU-uitvoeringsverordening 2018/545 met aanvulling 2020/781. De ILT heeft ook een richtsnoer voertuigtoelating opgesteld als hulpmiddel bij de aanvraag van spoorvoertuigvergunningen na de implementatie van het 4e spoorwegpakket in Nederland.