Onderhoud en vernieuwing

Om een spoorvoertuig veilig te laten rijden, moet het onderhouden worden. De houder van het voertuig en de entity in charge of maintenance (ECM) zorgen dat onderhoud en reparaties zijn geregeld.

Soms wordt het ontwerp van een spoorvoertuig verbeterd of vernieuwd. Dit kan een taak van de houder van het voertuig of van de typehouder van een ontwerp zijn. Als de technische kenmerken van een voertuig wijzigen, is soms een nieuwe vergunning nodig.

Aanpassen van spoorvoertuigen

Voor het vastleggen van de technische kenmerken van een type spoorvoertuig is een typehouder verantwoordelijk. Veranderen de technische kenmerken van een spoorvoertuig, dan moet degene die de wijziging beheert zelf bepalen of een nieuwe vergunning nodig is. Hoe u omgaat met aanpassingen van een (technisch) ontwerp leest u in het Richtsnoer voertuigtoelating.

Wijzigingen aan een voertuig of een serie voertuigen met een vergunning moeten soms aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden doorgegeven. In welke gevallen u de ILT hierover informeert, staat in artikelen 15 en 16 van de Europese Uitvoeringsverordening 2018/545.

Europese afspraken over aanpassingen

In het European Register of Authorised Types of Vehicles (ERATV) staat welke voertuigen over het Europese hoofdspoor mogen rijden. Wijziging aan een voertuig kan ook opheffen van een beperking in de vergunning zijn. De ILT volgt hierbij de bepalingen van de ERA.

Wilt u een wijziging laten vastleggen in beperkingen van typegoedkeuringen? Of in voertuigvergunningen VVI’s of AVVI’s en IZC? Stuur uw aanvraag in een e-mail naar aanvraag@ilent.nl. Zet in de onderwerpregel de naam van het type voertuig.

Toepassing veiligheidsmethode

In de Uitvoeringsverordening (EU) 402/2013 staat de Europese veiligheidsmethode CSM REA (Common Safety Method on Risk Evaluation and Assessment). Deze veiligheidsmethode beschrijft hoe een organisatie op een veilige manier wijzigingen in het spoorwegsysteem aanbrengt. Deze veranderingen kunnen technisch zijn, maar ook organisatorisch of uitvoerend. Bijvoorbeeld als een installatie van het European Railway Traffic Management System (ERTMS) in voertuigen wordt geplaatst.

Soms kunnen aanpassingen in het spoorwegsysteem samenvallen met een wijziging aan een spoorvoertuig. Dan moeten de betrokken partijen beide wijzigingsprocessen volgen. Ook de beoordelingsinstantie assessment body (AsBo) moet een rol spelen in de processen.

Registratie van wijzigingen aan voertuigtypen

Registratie van wijzigingen aan spoorvoertuigen