Handhavingsrapportage Schiphol 2017

De luchthaven Schiphol is in het gebruiksjaar 2017 binnen de normen gebleven die gelden voor het externe veiligheidsrisico en de lokale luchtverontreiniging. Wel wordt melding gemaakt van overschrijdingen van grenswaarden geluid in een aantal handhavingspunten. Omdat de geconstateerde overschrijdingen grenswaarden geluid een gevolg zijn van het vliegen volgens de regels van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel Schiphol volgen er geen maatregelen van de ILT.

Dit blijkt uit de Handhavingsrapportage Schiphol (1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017) die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen zich aan de veiligheids- en milieunormen houden die voor de luchthaven gelden.

De ILT heeft 13 luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief gestuurd in verband met een afwijking van de voorgeschreven luchtverkeerweg.
Bij LNVL hebben geen overtredingen van de regels voor het luchtruim- of baangebruik voorgedaan.

Van de 947 door Schiphol uitgevoerde inspecties met betrekking tot gebruik van de stroomvoorzieningen is in acht gevallen door een luchtvaartmaatschappij gebruik gemaakt van de Auxiliary Power Unit (APU) van het vliegtuig, daar waar een vaste stroomaansluiting op het platform beschikbaar was. In het geval dat er een elektrische voorziening bij de gate beschikbaar is, is het verplicht deze ook te gebruiken.

De ILT heeft in verband met deze overschrijdingen twee luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief gegeven. Negen luchtvaartmaatschappijen is wegens ‘slotsmisbruik’ een last onder dwangsom opgelegd. Zes luchtvaartmaatschappijen hebben, in verband met nieuwe nachtslotovertredingen, dwangsommen van in totaal 345.000 euro moeten betalen.

Zie ook

Hoort bij