Formulier: Aanvraag pretoets plannen binnen het beperkingengebied Schiphol - ILT.285.03

Met dit formulier vraagt u om de uitvoering van een pretoets voor de onderdelen vliegveiligheid uit Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB).