Formulier: Aanvraag Ontheffing plaatsen van (tijdelijke) objecten rond de luchthavens Schiphol en Lelystad - ILT 051

Met dit formulier kunt u een ontheffing ex. art. 8.12 Wet Luchtvaart aanvragen voor het oprichten of plaatsen van (tijdelijke) objecten waar geen omgevingsvergunning voor een bouw- of aanlegactiviteit vereist is.