Typen zeeschepen

De Nederlandse wet onderscheidt de volgende soorten zeeschepen:

 • koopvaardijschepen
 • Commercial Cruising Vessels (CCVs)
 • pleziervaartuigen

Koopvaardijschepen

Koopvaardijschepen zijn zeeschepen die worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden. Daaronder vallen vrachtschepen, passagiersschepen, baggerschepen, pontons, mobiele offshore-boorinstallaties, etc.

Koopvaardijschepen komen in aanmerking voor:

 • volledige eigendomsregistratie
 • registratie in het rompbevrachtingsregister

Commercial Cruising Vessels (CCVs)

Een CCV is:

 • een zeegaand passagiersschip
 • met een lengte van meer dan twaalf meter
 • dat voor commerciële doeleinden gebruikt wordt
 • dat ontworpen en gebouwd is voor recreatief gebruik door passagiers en
 • dat uitsluitend of grotendeels mechanisch wordt aangedreven en uitgerust is om niet meer dan twaalf passagiers te vervoeren of grotendeels door zeilen wordt voortbewogen en uitgerust is om niet meer dan 36 passagiers te vervoeren.

CCVs komen in aanmerking voor:

 • volledige eigendomsregistratie
 • registratie in het rompbevrachtingsregister

Pleziervaartuigen

Alle zeegaande pleziervaartuigen die zijn ontworpen en gebouwd om door de opvarenden te worden gebruikt voor recreatieve activiteiten of vrijetijdsbesteding. Plezierjachten komen in aanmerking voor volledige eigendomsregistratie.