Bedrijven en scheepseigenaren moeten het slopen en recyclen van Europese zeeschepen veilig en milieuverantwoord uitvoeren. Daarvoor treedt uiterlijk 31 december 2018 de Verordening Scheepsrecycling EU 1257/2013 in werking. De verordening geldt voor zeeschepen van 500 GT en meer varende onder de vlag van een lidstaat (EU).

Scheepsrecyclinginrichtingen

Na inwerkingtreding van de Verordening scheepsrecycling mogen Europese zeeschepen van 500 GT en meer alleen nog naar een erkende scheepsrecyclinginrichting. De EVOA-kennisgevingsprocedure is dan niet meer van toepassing. De EVOA blijft wel gelden voor schepen die niet onder de reikwijdte van de Verordening scheepsrecycling vallen.

Erkenning scheepsrecyclinginrichting aanvragen

De erkenning scheepsrecyclinginrichting kan worden aangevraagd bij de ILT.

Om in aanmerking te komen voor een erkenning moeten de inrichtingen voldoen aan artikel 13 en 16 van de Verordening Scheepsrecycling.
Gebruik voor het aanvragen van een erkenning als scheepsrecyclinginrichting het formulier ‘Aanvraag erkenning scheepsrecyclinginrichting ingevolge Verordening scheepsrecycling’ en stuur het ingevulde formulier naar scheepsrecycling@ilent.nl.

Stuur de volgende bijlagen mee met het formulier:

  • Scheepsrecyclingplan van de inrichting (Verordening scheepsrecycling artikel 13 lid 1 onder e)
  • Kopie vigerende Omgevingsvergunning
  • Kopie vigerende Waterwetvergunning
  • Verklaring van het Wabo-bevoegd gezag dat uw bedrijf een toereikende omgevingsvergunning heeft om schepen van 500 GT en groter te mogen recyclen. Aanvragen bij het Wabo-bevoegd gezag met dit formulier
  • Verklaring van de Inspectie SZW dat zij niet over toezichtsinformatie over uw inrichting beschikt die erkenning in de weg staat. Aanvragen bij de ISZW met dit formulier

De ILT streeft ernaar op de erkenning te beschikken binnen 8 weken na een volledige aanvraag.

Erkende scheepsrecyclinginrichtingen

Erkende scheepsrecyclinginrichtingen staan op een lijst van de Europese Commissie. Alleen deze inrichtingen mogen Europese zeeschepen van 500 GT en meer recyclen. Bij recycling waarop de Verordening scheepsrecycling van toepassing is is de EVOA niet van toepassing.

Hoe verhoudt de EVOA zich tot de Verordening scheepsrecycling?

De EVOA (Verordening (EU) 1013/2006) blijft van toepassing op het overbrengen van de volgende te recyclen schepen:

  • oorlogsschepen, hulpschepen voor de marine of andere schepen die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door een staat en die voorlopig uitsluitend worden aangewend voor een niet-commerciële overheidsdienst
  • schepen een tonnage van minder dan 500 GT
  • schepen die gedurende hun levenduur uitsluitend opereren in wateren die onder de soevereiniteit of jurisdictie vallen van de lidstaat waarvan het schip de vlag voert
  • schepen die niet onder de vlag van een EU-lidstaat varen

In deze gevallen is de Verordening scheepsrecycling niet van toepassing.

Inventariscertificaat voor een zeeschip aanvragen

Lees meer over het aanvragen van een inventariscertificaat voor zeeschepen.