Wat is een deugdelijke registratie voor rij- en rusttijden van buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs?

De registratie van gegevens is deugdelijk als te controleren is of deze voldoet aan de regels. Hoe u een deugdelijke registratie bijhoudt, mag uzelf bepalen.

In z’n algemeenheid is het noteren van het begin- en eindtijdstip en de daartussen gelegen pauzes voldoende.