Normale regels rij- en rusttijden wegtransport weer van kracht

Vanaf 1 juni 2020 gelden voor het gehele wegtransport de normale rij- en rusttijden weer. De tijdelijke versoepeling die vanaf 14 maart gold, komt hiermee te vervallen.

rij- en rusttijden vrachtverkeer

Situatie voor 1 juni

Op 19 maart 2020 werd - met terugwerkende kracht naar 14 maart 2020 - de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse rijtijdlimiet verhoogd. Een andere wijziging betrof de wekelijke rustperiode. In eerste instantie gold de versoepeling tot en met 6 april 2020. Om aan te sluiten bij de verlengde kabinetsmaatregelen werd deze versoepeling van de rij- en rusttijden verlengd tot 1 juni 2020. In overleg met de sector is nu besloten dat vanaf 1 juni 2020 weer de normale rij- en rusttijden gelden voor het totale wegtransport.

Cruciaal vervoer

De versoepeling was onder meer bedoeld om de bevoorrading van supermarkten en apotheken op orde te houden. De wijziging gold dan ook alleen voor vervoer dat als cruciaal was aangemerkt. Het ging onder meer over het vervoer van landbouwproducten en levende dieren; andere voedingsproducten (levensmiddelen) en veevoeder; aardoliƫn en aardolieproducten; medicinale en farmaceutische producten (waaronder medische hulpmiddelen), parfumerieƫn en reinigingsmiddelen en afval en vuilnis.