Klachten taxivervoer

Elke taxiondernemer is verplicht een klachtenregeling op te stellen en zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt uw klacht rechtstreeks indienen bij de taxionderneming waar u gebruik van heeft gemaakt. Bijvoorbeeld via een klachtenformulier van de taxiondernemer.

Noteer voor het indienen van uw klacht:

  • De datum en het tijdstip van uw rit.
  • Het nummer van de kentekenplaat van de taxi. 
  • De naam en/of P-nummer van de taxionderneming.
  • Als dit mogelijk is: de naam van de chauffeur.
  • Ritbewijs of bevestiging van de reservering.

Geschillencommissie

Elke taxiondernemer is verplicht een klachtenregeling op te stellen en zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Als u het niet eens bent met de wijze waarop de taxiondernemer uw klacht heeft afgehandeld, ontstaat een geschil. U kunt uw geschil voorleggen aan de geschillencommissie waarbij de ondernemer is aangesloten.