Klachten taxivervoer

Elke taxiondernemer is verplicht een klachtenregeling op te stellen en zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Hoe dien ik een klacht in?

Er zijn verschillende manieren om een klacht in te dienen:

  1. U kunt uw klacht rechtstreeks indienen bij het taxibedrijf waar u gebruik van heeft gemaakt. Bijvoorbeeld via een klachtenformulier van de taxiondernemer.
  2. U kunt uw klacht ook indienen bij de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer via de website Taxiklacht.

Noteer voor het indienen van uw klacht:

  • De datum en het tijdstip van uw rit
  • Het nummer van de kentekenplaat van de taxi 
  • De naam en/of P-nummer van het taxibedrijf
  • Indien mogelijk de naam van de chauffeur
  • Ritbewijs of bevestiging van de reservering

Geschillencommissie

Elke taxiondernemer is verplicht een klachtenregeling op te stellen en zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Als u het niet eens bent met de wijze waarop de taxiondernemer uw klacht heeft afgehandeld, ontstaat een geschil. U kunt uw geschil voorleggen aan de geschillencommissie waarbij de ondernemer is aangesloten.