Taxivervoer is op te delen in straattaxi's en contractvervoer. De laatste vorm beslaat zo'n 70 procent van het taximarkt en vooral in handen van de grotere taxibedrijven.

Contractvervoer en straattaxi's

Contractvervoer is taxivervoer dat tijdens een bepaalde periode meerdere malen wordt verricht tegen een schriftelijk overeengekomen tarief. Hierbij gaat het vooral om ziekenvervoer, rolstoelvervoer en leerlingenvervoer. Het straattaxivervoer kent standplaatsen en is telefonisch oproepbaar.

Rol Inspectie Leefomgeving en Transport

De taxibranche moet zich aan verschillende regels houden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het opstellen van deze wetgeving. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert op straat en met bedrijfsinspecties. Verder ziet zij toe op de uitvoering van Arbeidsomstandighedenwet en Wegenverkeerswet. Jaarlijks worden veel taxi's gecontroleerd. Daarbij wordt er op gelet of de wet- en regelgeving wordt nageleefd.