Woningwet

De Woningwet is op 1 juli 2015 in werking getreden. Dat betekent onder andere dat op 1 juli 2015 de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is opgericht. De Aw ressorteert onder de minister voor Wonen en Rijksdienst. De Aw houdt onafhankelijk en integraal toezicht op alle woningcorporaties.

De huidige wettelijke grondslag voor de werkzaamheden van de Autoriteit woningcorporaties is gebaseerd op de artikelen 60 tot en met 61c van de herziene Woningwet.

Veegwet

Op 1 juli 2017 traden de Veegwet wonen, het Veegbesluit wonen en de Veegregeling wonen in werking. We hebben beknopt op een rijtje gezet wat dit betekent voor de werkzaamheden van de Autoriteit woningcorporaties.