Woningwet

De Woningwet is op 1 juli 2015 in werking getreden. Dat betekent onder andere dat op 1 juli 2015 de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is opgericht. De Aw ressorteert onder de minister voor Wonen en Rijksdienst. De Aw houdt onafhankelijk en integraal toezicht op alle woningcorporaties.

De huidige wettelijke grondslag voor de werkzaamheden van de Autoriteit woningcorporaties is gebaseerd op de artikelen 60 tot en met 61c van de herziene Woningwet.

Veegwet

Op 1 juli 2017 traden de Veegwet wonen, het Veegbesluit wonen en de Veegregeling wonen in werking. We hebben beknopt op een rijtje gezet wat dit betekent voor de werkzaamheden van de Autoriteit woningcorporaties.

Aanwijzingen

In bijzondere gevallen kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Aw vragen om wet- en regelgeving niet (volledig) toe te passen. Hiervoor geeft de minister dan een aanwijzing op basis van artikel 60, lid 2, van de Woningwet.

De volgende aanwijzingen zijn gegeven:
 

  • Aanwijzing voor het niet handhaven op de naleving van artikel 44c van de Woningwet. Deze aanwijzing is door de minister van BZK op 4 december 2020 ingediend. En is bevestigd door de directeur van de Aw (ILT) op 21 december 2020.
  • Aanwijzing voor de overdacht van bezit van Vestia, om in maatwerkgemeenten de markttoets bij de overdracht te laten vervallen. Deze aanwijzing is door de minister van BZK op 15 september 2020 ingediend. En is bevestigd door de directeur van de Aw (ILT) op 16 september 2020.
  • Aanwijzing gericht op de verkoop van zorgvastgoed in aardbevingsgebied, gericht op het kunnen benutten van de Regeling aardbevingsbestendige zorg. Deze aanwijzing is door de minister van BZK op 30 juni 2020 ingediend. En is bevestigd door de directeur van de Aw (ILT) op 6 augustus 2020.