Wet normering topinkomens

De Autoriteit is belast met het toezicht op de Wet Normering Topinkomens (WNT) waar deze wet gaat over woningcorporaties. Nadere informatie over de WNT vindt u op de website topinkomens.