Regeling toegelaten instellingen Volkshuisvesting

Met de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 wordt uitwerking gegeven aan de Woningwet en het BTiV.

De uitwerking in deze regeling heeft betrekking op de volgende elementen:

  • Vaststelling van opslagpercentages voor leningen aan verbindingen:
  • Nadere eisen aan de rechtsvorm en organisatie (fit and propertest);
  • Nadere regels over de verkoop van woningen en vastgoed;
  • Nadere regels voor de waardering op marktwaarde van het bezit van toegelaten instellingen:
  • Nadere regels voor de goedkeuring van niet-DAEB investeringen;
  • Nadere eisen aan de inkomenstoetsing bij de toewijzing van woningen;
  • Nadere regels voor de afbakening van het gebied waarbinnen, bij investeringen in niet DAEB-activiteiten, verliezen in de DAEB-tak kunnen worden achtergelaten;
  • Nadere regels over de voornemens ter attentie van de scheiding van DAEB- en niet-DAEB-activiteiten van toegelaten instellingen;
  • De vaststelling van het percentage van de maximale huursom;
  • Het reglement financieel beheer en nadere eisen aan het beleggingsstatuut en het gebruik van derivaten.