Regelgeving beleggingen

Woningcorporaties moeten in hun reglement financieel beleid en beheer bepalingen hebben opgenomen over hoe zij met beleggingen omgaan.

In artikel 41 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv) staat waaraan deze bepalingen moeten voldoen. Het reglement financieel beleid en beheer wordt goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties.

In de ‘vraag en antwoord bij de regelgeving beleggen’ is meer informatie over dit onderwerp te vinden.