Aanwijzing Aw aangaande niet handhaven naleving artikel 44c Woningwet

Op 4 december 2020 gaf de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) een aanwijzing. Om in de periode van 1 januari 2021 tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet niet te handhaven op de naleving van artikel 44c van de Woningwet. Waaronder niet te handhaven op het vereiste van de markttoets.