Accountantsprotocol

In het accountantsprotocol worden eisen gesteld aan de werkzaamheden van de accountants bij woningcorporaties. Het accountantsprotocol wordt jaarlijks geactualiseerd. Dit is nodig vanwege gewijzigde regelgeving, wijzigingen in de gegevensopvraag door CorpoData en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.