Rangeerder en wagencontroleur

Rangeerder en wagencontroleur zijn, net als machinist, wettelijk bepaalde veiligheidsfuncties.

Rangeerder

De rangeerder is verantwoordelijk voor het samenstellen en het begeleiden van treinen met een maximum snelheid van 40 km/u op in dienst zijnde hoofdspoorwegen.

Wagencontroleur

De wagencontroleur controleert de technische staat en de belading van goederenwagens. Er zijn geen gradaties meer in deze functies. De voormalige rangeerder met gradatie minimale bevoegdheid bestaat namelijk niet meer als wettelijke veiligheidsfunctie, evenals de wagencontroleur met de gradatie technische controle en de gradatie veilige loop.

Eisen aan de 2 veiligheidsfuncties

Beide veiligheidsfuncties hebben een eigen takenpakket en eigen bevoegdheden. Aan de volgende eisen moet worden voldaan:

  • De minimum leeftijd is 18 jaar
  • Een rangeerder en wagencontroleur beheersen de Nederlandse taal zodanig dat zij de voor de functie gebruikelijke procescommunicatie kunnen voeren en begrijpen
  • Beschikken over voldoende kennis, bekwaamheid en ervaring
  • Medische en psychologische geschiktheid (alleen voor rangeerder; dit is geen wettelijke eis voor de wagencontroleur)

Het door de minister gemandateerde examenbureau beoordeelt (examineert) deze kennis en vaardigheden, of er moet een geldige erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties zijn.

De medische en psychologische keuringen mogen alleen worden uitgevoerd door de minister erkende keuringsinstituten (voor rangeerder).

Opleidingen

Er zijn speciale opleidingsinstituten voor het verkrijgen van de vakkennis en bekwaamheid. Een door de minister gemandateerde examenbureau beoordeelt (examineert) deze kennis en vaardigheden. De Minister heeft de examentaken gemandateerd aan de Stichting Veiligheid & Vakmanschap Railvervoer (VVRV).

De werkgever, of de spoorwegonderneming waarvoor de functie uitgeoefend wordt, zorgt dat de taak- en bedrijfsgebonden kennis verkregen wordt en dat herinstructies en beoordelingen, evenals de medische en psychologische (vervolg)keuringen tijdig plaats vinden.

De spoorwegonderneming waarvoor de functie uitgeoefend wordt verstrekt de rangeerder/wagencontroleur een bedrijfspas. De bevoegdheid als rangeerder of wagencontroleur kan bij machinisten met volledige of beperkte bevoegdheid worden aangetekend op hun bevoegdheidsbewijs. Een bedrijfspas is dan niet nodig.