Marktrapportage handboek 2023

Deze marktrapportage is in opdracht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) uitgevoerd door Fakton. Hierin staan de marktontwikkelingen van het 2e half jaar van 2023 en de ontwikkeling van de 3 marktparameters die eind januari en eind maart geactualiseerd zijn naar de waardepeildatum 31-12-2024.